Nuacht

Colm Mac Con Iomaire and musicians perform at the National Gallery of Ireland
Pobail Chruthaitheacha

Seanbhallaí, Ceol Nua ag an nGailearaí Náisiúnta

Tar éis iad a dhúnadh don phobal ar feadh sé bliana le haghaidh athchóiriú, tá athoscailt na sciathán stairiúil i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann á chomóradh le píosa ceoil ar leith ón gceoltóir cáiliúil as Baile Átha Cliath Colm Mac Con Iomaire.

children's drawings
Pobail Chruthaitheacha

Ropleabhar: Féile Leabhar Dheilginse

Buaileann Clár Éire Ildánach chun bóthair le sraith speisialta cainteanna, díospóireachtaí agus plé ag Féile Leabhar Dheilginse.

Crowd
Pobail Chruthaitheacha

Ceol & Damhsa ag Cruinniú na Cásca

Tá éagsúlacht bhríomhar d’imeachtaí don teaghlach ar fad ag tarlú ar fud na tíre don chéad uair riamh an Luan Cásca seo ag comóradh Chruinniú na Cásca agus gheobhaidh lucht ceoil agus damhsa féirín an-speisialta go deo.

Crowd Shot
Pobail Chruthaitheacha

Cainteanna & Turais ag Cruinniú na Cásca

Tá an oiread rudaí le feiceáil agus le déanamh timpeall na hÉireann an Luan Cásca seo ag an gcéad chomóradh riamh de Chruinniú na Cásca, agus, don té atá fiosrach, níos mó bealaí ann fiú foghlaim faoi na gnéithe éagsúla de shaol na hÉireann, mar a bhí agus mar atá.

Crowd
Pobail Chruthaitheacha

Cruinniú na Cásca: Céard atá ag Tarlú ar Fud na Tíre?

Ar Luan Cásca, an 17 Aibreán, beidh an chéad chomóradh riamh de Chruinniú na Cásca ar bun ar fud na tíre. Ag an bhféile mhór nua seo a bheidh saor in aisce, tabharfar cuireadh don phobal ar fud na tíre a bheith páirteach i gcomóradh beoga ar chruthaitheacht agus ar shaol comhaimseartha na hÉireann. Cé gur i mBaile Átha Cliath a bheidh an chuid is mó den fhéile ar siúl, beidh éagsúlacht mhór ag baint leis an gclár imeachtaí ar fud na tíre agus é chomh spéisiúil céanna ó thaobh an chultúir de.

Girl smiling
Pobail Chruthaitheacha

Tá na ceardlanna poiblí de chuid Éire Ildánach ar oscailt anois

Tá cruinnithe oscailte á n-eagrú ar fud na tíre i láthair na huaire. Iarrtar ar an bpobal mór agus ar ionadaithe ó gach earnáil den phobal áitiúil a bheith páirteach sa phlé maidir leis an tslí a ndéanfaidh Clár Éire Ildánach an chruthaitheacht a chumasú don uile shaoránach.