The only jealousy of Emer

Cathair Bhaile Átha Cliath
Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Tá cáil ar Chathair Bhaile Átha Cliath ar fud an domhain as a hoidhreacht chultúrtha, stádas Chathair Litríochta UNESCO agus mar chathair ina bhfuil cruthaitheacht a bhíonn ag éabhlóidiú i gcónaí. Beidh an chathair agus a cuid saoránach níos ceangailte ná riamh cheana mar thoradh ar Phlean Éire Ildánach Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá an cultúr i gcroílár aitheantas agus cháilíocht bheatha Bhaile Átha Cliath, agus tá a láithreacht lárnach do chathair bheoga a dhéanamh atá ina ceann scríbe mealltach do thurasóirí, do chónaitheoirí na cathrach agus dá tionscail chruthaitheacha. 

Is é an plean seo an chéad chéim ag Cathair Bhaile Átha Cliath i dturas cúig bliana Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta. Bainfidh raon leathan tionscadal agus tionscnamh tairbhe as an bplean in 2017, ó shuíomhanna oidhreachta cosúil le Músaem Tionóntáin Bhaile Átha Cliath, Sráid Henrietta agus Mainistir mheánaoiseach Naomh Thomáis an Mairtíreach sna Saoirsí, go Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath Hugh Lane, áit a bhfuil Stiúideo Francis Bacon agus gloine dhaite Harry Clarke.

Bainfidh raon leathan tionscadal agus tionscnamh tairbhe as an bplean in 2017, ó shuíomhanna oidhreachta cosúil le Músaem Tionóntáin Bhaile Átha Cliath, Sráid Henrietta agus Mainistir mheánaoiseach Naomh Thomáis an Mairtíreach sna Saoirsí, go Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath Hugh Lane.

Cuirfidh an Chomhpháirtíocht Ealaíon Luathbhlianta le cumas cruthaitheach leanaí i gCeantar Lár-Thuaidh na cathrach, agus beidh sé mar aidhm ag coimisiúnú Scríbhneoir Cónaithe Chathair Bhaile Átha Cliath scríbhneoirí nua a chothú agus rochtain a thabhairt ar a cuid saothar féin do shaoránaigh Bhaile Átha Cliath chomh maith.