Children watching craftsman

Tiobraid Árann

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

An séú contae is mó in Éirinn, tá saibhreas agus éagsúlacht cultúir agus oidhreachta i dTiobraid Árann a thug spreagadh do ghlúine dá shaoránaigh síos tríd na blianta. Chuidigh aisteoirí mar Kerry Condon agus Pat Shortt, an teanór Frank Patterson, agus lear mór ceoltóirí idir na Clancy Brothers agus Shane McGowan chun a lorg cruthaitheach féin a fhágáil ar an gcontae, agus inspioráid acu ó shócmhainní tógtha agus nádúrtha a gcontae dúchais, agus chuir siad Tiobraid Árann go láidir ar an mapa.

Tá mianach ceoil, ealaíne, filíochta, drámaíochta, litríochta agus béaloidis i muintir an chontae seo, agus cuideoidh bunús Thiobraid Árann mar áit léirithe síor-athraithe go mór le plean cultúir agus cruthaitheachta cúig bliana Éire Ildánach don chontae. Beidh an pobal ag gabháil dó ag gach céim d’fhonn líonra cultúrtha láidir agus inbhuanaithe a bhunú a mbainfidh gach duine sult as.

Tipperary enjoys a richness and diversity of culture and heritage that has inspired generations of its citizens down through the centuries. 

Beidh muintir na háite agus cuairteoirí ar Thiobraid Árann in 2017 in ann a bheith ag tnúth le tionscadail agus le himeachtaí cosúil leis an Clonmel Junction Festival – ceiliúradh seachtaine samhraidh ar an gceol, amharclannaíochta, seónna sráide, greann, amharc-ealaín agus neart eile – agus an Cahir Castle Summer Theatre Project, ag a gcuirfear sraith imeachtaí amharclannaíochta i láthair gach seachtain i rith mhí Lúnasa i dtimpeallacht álainn an chaisleáin.