Scene from the magic bookshop

Ros Comáin

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Iarshuíochán Ríthe Chonnacht agus Ard-Ríthe na hÉireann, agus an túsphointe le haghaidh mór-imeacht miotaseolaíochta na hÉireann Táin Bó Cúailgne, is contae é Ros Comáin ina bhfáiltítear agus ina dtugtar ómós do chruthaitheacht an duine ar gach cineál bealach.

De bharr thacaíocht leanúnach na gcaidreamh idir ealaín, rannpháirtíocht agus acmhainní bhí deis ag muintir Ros Comáin iad féin a léiriú ar feadh na gcéadta bliain, agus tá ealaíontóirí, scríbhneoirí, ceoltóirí, damhsóirí agus scéalaithe an chontae in ann na buntáistí a bhaineann leis an gcaighdeán saoil agus leis an bhféinleas a bhaineann leis sin a dheimhniú. Sa lá atá inniu ann, tugann ionaid chultúrtha Ros Comáin, ó Theach Pháirc Bhéal na mBuillí go dtí Ionad Dhubhghlas de hÍde agus Trinity Arts Centre, ardáin riachtanacha chun an chruthaitheacht a chur in iúl, agus tairgeann imeachtaí cosúil le Féile Ealaíon Mhainistir na Búille agus na Comórtais Treabhdóireachta neart deiseanna le haghaidh comhoibriú ealaíonta.

Sa lá atá inniu ann, tugann ionaid chultúrtha Ros Comáin, ó Theach Pháirc Bhéal na mBuillí go dtí Ionad Dhubhghlas de hÍde agus Trinity Arts Centre, ardáin riachtanacha chun an chruthaitheacht a chur in iúl, agus tairgeann imeachtaí cosúil le Féile Ealaíon Mhainistir na Búille agus na Comórtais Treabhdóireachta neart deiseanna le haghaidh comhoibriú ealaíonta.

Mar chuid dá Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta d’Éire Ildánach, tá sé beartaithe ag Ros Comáin an tiomantas sin don rochtain ar na healaíona a fheabhsú do chách trína chuid tionscadal agus tionscnamh a dhíriú ar chroí-théamaí an aitheantais, an chultúir, agus na saoránachta. Buaicphointe den chlár is ea Comhdháil Dhubhghlas de hÍde, a dhíreoidh go hiomlán in 2017 ar an gcruthaitheacht agus beidh gnéithe nua i gceist leis chun taithí na rannpháirtithe a fheabhsú.

Is é seo an chéad eagrán de Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta an Údaráis Áitiúil agus d’fhéadfadh sé athrú. Seo a leanas blaiseadh beag de na tionscadail agus imeachtaí atá beartaithe i Ros Comáin: