Children and woman

Muineachán

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Contae atá báite in oidhreacht agus i dtionscal saibhir cultúrtha, tá cáil ar Mhuineachán as a cheangal cultúrtha agus cruthaitheach éagsúil. Tugann earnálacha bríomhara ealaíon agus cultúrtha an chontae deiseanna den scoth do gach duine sa phobal a bheith ag foghlaim agus a bheith rannpháirteach sa chruthaitheacht.

Le blianta beaga anuas, de bharr bhunú Líonra Oidhreachta agus Líonra Ealaíon Mhuineacháin bhíothas in ann feasacht phobail níos mó agus rannpháirtíocht sna healaíona, i gcultúr agus in oidhreacht a chruthú agus a fhorbairt. Tugann ócáid taispeána mhíosúil an Líonra Ealaíon an saibhreas iontach de dhaoine cruthaitheacha a bhfuil cónaí orthu sa phobal chun tosaigh idir chumadóirí amhrán, fhilí, ealaíontóirí agus staraithe áitiúla agus go deimhin saineolaithe i meáin dhigiteacha/teicneolaíocht. Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuirtear tús le ról Mhuineacháin i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna le haghaidh 2017.

Tugann ócáid taispeána mhíosúil an Líonra Ealaíon an saibhreas iontach de dhaoine cruthaitheacha a bhfuil cónaí orthu sa phobal chun tosaigh idir chumadóirí amhrán, fhilí, ealaíontóirí agus staraithe áitiúla agus go deimhin saineolaithe i meáin dhigiteacha/teicneolaíocht. 

Idir a bheith ag feabhsú rannpháirtíochta i bhféilte agus imeachtaí reatha ar nós Fhéile Ealaíon Charraig Mhachaire Rois, Fhéile Scannán Chluain Eois, agus Dheireadh Seachtaine Patrick Kavanagh, agus ag infheistiú i dtionscadail in ionaid chultúrtha an chontae ar nós Iontas Arts Theatre, Tyrone Guthrie Centre agus Clones Arts Studio. Tá Féile Ealaíon Traidisiúnta do dhaoine óga beartaithe freisin agus is tionscadal comhoibríoch a bheidh ansin idir earnáil chultúrtha na comhairle contae agus comhpháirtithe sa phobal. 

Is é seo an chéad eagrán de Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta an Údaráis Áitiúil agus d’fhéadfadh sé athrú.