Musical play

Laois

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Is cuid lárnach de réigiún Shean-Oirthear na hÉireann é Contae Laoise agus áit ina bhfuil láithreáin oidhreacha mar Chaisleán Dharú, Cúirt Ioma agus Carraig Dhún Másc. Is contae í Laois a chuireann a tréithe cultúrtha saibhre go léir i gcroílár an tsaoil dá saoránach go léir. Mar chuid dá plean cultúir agus cruthaitheachta d’Éire Ildánach, tá sé beartaithe ag Laois an tiomantas sin don fháil ar na healaíona a fheabhsú do chách trína cuid tionscadal agus tionscnamh a dhíriú ar croí-théamaí an aitheantais, an chultúir, agus na saoránachta.

Is cuid lárnach de réigiún Shean-Oirthear na hÉireann é Contae Laoise agus áit ina bhfuil láithreáin oidhreacha mar Chaisleán Dharú, Cúirt Ioma agus Carraig Dhún Másc. Is contae í Laois a chuireann a tréithe cultúrtha saibhre go léir i gcroílár an tsaoil dá saoránach go léir. Mar chuid dá plean cultúir agus cruthaitheachta d’Éire Ildánach, tá sé beartaithe ag Laois an tiomantas sin don fháil ar na healaíona a fheabhsú do chách trína cuid tionscadal agus tionscnamh a dhíriú ar croí-théamaí an aitheantais, an chultúir, agus na saoránachta.

Mar chuid dá plean cultúir agus cruthaitheachta d’Éire Ildánach, tá sé beartaithe ag Laois an tiomantas sin don fháil ar na healaíona a fheabhsú do chách trína cuid tionscadal agus tionscnamh a dhíriú ar croí-théamaí an aitheantais, an chultúir, agus na saoránachta.

Tá réimse tionscadal agus tionscnamh beartaithe le haghaidh Laois in 2017, ó Chónaitheacht an Fhocail Labhartha de chuid Chomhairle Contae Laoise go dtí feabhsuithe ar an gclár ealaíon, imeachtaí i mbrainsí leabharlainne ag díriú ar cheardaíocht agus ar oidhreacht, agus ar eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, na healaíona agus matamaitic (STEAM), agus digitiú chartlanna Chomhairle Contae Laoise.