Boy playing drums

An Iarmhí

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Is contae í an Iarmhí ina bhfuil oidhreacht ealaíonta shaibhir ón údar cáiliúil atá lonnaithe i Muileann gCearr JP Donleavy go scríbhneoir an 18ú haois Oliver Goldsmith, gan trácht ar theanóir cáiliúil Bhaile Átha Luain, an Cunta John McCormck, agus tarraingeofar ar a fréamhacha cultúrtha, cruthaitheacha agus áitiúla go léir dá plean contae faoi Éire Ildánach.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuirtear tús le ról na hIarmhí i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna le haghaidh 2017. Is pointe lárnach fíorluachmhar iad Údaráis Áitiúla i bplé leis an bpobal agus tá ról ríthábhachtach acu maidir le healaíontóirí agus saoránaigh a chruthú, a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt dóibh chun gur féidir leo taithí a fháil, páirt a ghlacadh agus a n-acmhainn chruthaitheach uathúil a nochtadh.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuirtear tús le ról na hIarmhí i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna le haghaidh 2017.

Ó mhéadú iomrá na hIarmhí mar ionad le haghaidh léiriú scannán go háiseanna ealaíon agus turasóireachta ar nós Chaisleán Bhaile Átha Luain agus Dánlann Luain a chur chun cinn, chomh maith le bonneagar cultúrtha ionad agus spásanna ealaíon mar Theach agus Gairdíní Belvedere agus Ionad Ealaíon Tuar Ard, an Móta; tá an contae chun tús áite a thabhairt dá cruthaitheacht agus dá hoidhreachta chultúrtha.