Caitlin Moran

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

I gceantar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, ar ceantar uathúil den tír é ina bhfuil cultúr saibhir, tá cónaí ar phobal bríomhar cruthaitheach de scríbhneoirí, ealaíontóirí, léiritheoirí agus slua rannpháirtithe tiomanta i ngníomhaíochtaí áitiúla ealaíon, cruthaitheacha agus cultúrtha.

Tá clár Éire Ildánachdírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuirtear tús le ról Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna le haghaidh 2017. Tá Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ag infheistiú in acmhainn chultúrtha an cheantair le fada an lá agus le 22 bliain anuas tá réimse d’fhéilte, taispeántais, cónaitheachtaí, tionscadail scoile agus cláir ealaíne poiblí coimisiúnaithe acu chun forbairt áitiúil na n-ealaíon a mhéadú agus a chothú.

Tá Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ag infheistiú in acmhainn chultúrtha an cheantair le fada an lá agus le 22 bliain anuas tá réimse d’fhéilte, taispeántais, cónaitheachtaí, tionscadail scoile agus cláir ealaíne poiblí coimisiúnaithe acu chun forbairt áitiúil na n-ealaíon a mhéadú agus a chothú.

Is in Amharclann an Pavilion agus Leabharlann agus Ionad Cultúrtha LexIcon Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, ionaid den chéad scoth, a mbeidh cuid mhór d’imeachtaí beartaithe an phlean ar siúl.