Concert

Cill Mhantáin

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Tá clú agus cáil ar Chill Mhantáin, nó Gairdín na hÉireann mar a thugtar uirthi, as a fios sainiúil cultúrtha agus an tírdhreach gleoite, inspioráideach. Tá cáil ar Chill Mhantáin ar an stáitse domhanda de bharr an méid scannán agus léiriú meán atá cruthaithe ann, agus aithnítear i bPlean Cultúir agus Cruthaitheachta Chill Mhantáin luach na n-ealaíon agus an tionchar mór is féidir leo a imirt ar shaoránaigh.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuirtear tús le ról Chill Mhantáin i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna le haghaidh 2017. Is pointe fócais luachmhar iad na hÚdaráis Áitiúla i rannpháirtíocht an phobail agus tugann Éire Ildánach cuireadh do gach Údarás Áitiúil dul i mbun rannpháirtíochta agus léiriú saoránach trí na healaíona agus an cultúr chun Plean Cultúir agus Cruthaitheachta a fhorbairt.

aithnítear i bPlean Cultúir agus Cruthaitheachta Chill Mhantáin luach na n-ealaíon agus an tionchar mór is féidir leo a imirt ar shaoránaigh. 

Cuirfear feabhas ar imeachtaí agus féilte reatha mar chuid de thionscnaimh Chill Mhantáin, féilte ar nós Fhéile Shnagcheoil Bhré agus an Calary Music Festival, agus is dian-iarrachtaí a bheidh i gcuid eile chun an chruthaitheacht a chur chun cinn trí áiseanna ealaíon agus oidhreachta an chontae ar nós Mermaid Arts Centre, Music Generation Cill Mhantáin agus Theach Russborough.

Is é seo an chéad eagrán de Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta an Údaráis Áitiúil agus d’fhéadfadh sé athrú.