The only jealousy of Emer

Cathair Bhaile Átha Cliath

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Tá cáil ar Chathair Bhaile Átha Cliath ar fud an domhain as a hoidhreacht chultúrtha, stádas Chathair Litríochta UNESCO agus mar chathair ina bhfuil cruthaitheacht a bhíonn ag éabhlóidiú i gcónaí. Beidh an chathair agus a cuid saoránach níos ceangailte ná riamh cheana mar thoradh ar Phlean Éire Ildánach Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá an cultúr i gcroílár aitheantas agus cháilíocht bheatha Bhaile Átha Cliath, agus tá a láithreacht lárnach do chathair bheoga a dhéanamh atá ina ceann scríbe mealltach do thurasóirí, do chónaitheoirí na cathrach agus dá tionscail chruthaitheacha. 

Is é an plean seo an chéad chéim ag Cathair Bhaile Átha Cliath i dturas cúig bliana Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta. Bainfidh raon leathan tionscadal agus tionscnamh tairbhe as an bplean in 2017, ó shuíomhanna oidhreachta cosúil le Músaem Tionóntáin Bhaile Átha Cliath, Sráid Henrietta agus Mainistir mheánaoiseach Naomh Thomáis an Mairtíreach sna Saoirsí, go Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath Hugh Lane, áit a bhfuil Stiúideo Francis Bacon agus gloine dhaite Harry Clarke.

Bainfidh raon leathan tionscadal agus tionscnamh tairbhe as an bplean in 2017, ó shuíomhanna oidhreachta cosúil le Músaem Tionóntáin Bhaile Átha Cliath, Sráid Henrietta agus Mainistir mheánaoiseach Naomh Thomáis an Mairtíreach sna Saoirsí, go Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath Hugh Lane.