Cavan

An Cabhán

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Is áit mhór é Contae an Chabháin le haghaidh an chultúir agus na cruthaitheachta, áit ina mbraitear cur chuige comhoibritheach atá dírithe ar an bpobal i leith fhorbairt na n-ealaíon agus as ar tháinig daoine cáiliúla ar nós fhile an 18ú haois Cathal Buí Mac Giolla Ghunna.

Le tiomantas an Chabháin, atá ina chuid d’iar-ríocht Ghaelach, d’oidhreacht agus le paisean agus fuinneamh a phobail, déanfar plean contae le haghaidh Éire Ildánach a dhéanfaidh forbairt ar oidhreacht shaibhir chultúrtha an Chabháin chun saoránaigh ar gach aois, de gach creideamh agus cúlra a spreagadh i dtreo na cruthaitheachta agus chun bheith páirteach inti.

D’oidhreacht agus le paisean agus fuinneamh a phobail, déanfar plean contae le haghaidh Éire Ildánach a dhéanfaidh forbairt ar oidhreacht shaibhir chultúrtha an Chabháin.

Please note this is a first edition proof version only. The final strategy will be updated shortly.