Musicians on stage

Áth Cliath Theas

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Tá oidhreacht chultúrtha dhúchasach chumhachtach agus tiomantas gan sárú do thuairimí breis is 120 náisiúntacht éagsúla atá mar chuid den phobal in Áth Cliath Theas, agus is cinnte gur tobar don inspioráid chruthaitheach é an limistéar seo.

Ón Ionad Oidhreachta Cloigthí i gCluain Dolcáin go dtí an Tionscadal Hell Fire i Sléibhte Bhaile Átha Cliath agus forbairt Thamhlachta mar mhol cruthaitheach sa chontae, fágann uaillmhian Átha Cliath Theas an sean agus an nua a mheascadh le chéile go bhfuil sé mar lóchrann cultúrtha ar chósta thoir na hÉireann. Go deimhin, i mbruachbhaile fairsing Thamhlachta, ina bhfuil os cionn 75,000 duine ina gcónaí, tá institiúidí ealaíne mór le rá mar an Civic Theatre, RUA RED agus Leabharlann an Chontae.

The sprawling suburb of Tallaght, home to more than 75,000 residents, also boasts such notable arts institutions as the Civic Theatre, RUA RED and the County Library.

Tugann an ról atá ag Cliath Theas i gclár cúig bliana Éire Ildánach blaiseadh ar leith ach éagsúil don tionscnamh, ag tosú amach trí dhíriú ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta. I measc bhuaicphointí an phlean d’Áth Cliath Theas tá Gradam Cleachtadh Comhoibríoch idir Ealaíontóirí & Lucht Cruthaithe, agus duais €15,000 don togra tionscadail rathúil, agus an Unwrapped Winter Festival, imeacht faoin spéir ina mbeidh 300 leanbh, duine óg agus duine fásta páirteach ó ghrúpaí óige, ó scoileanna agus ó ghrúpaí ealaín phobail Chontae Átha Cliath Theas.