Image from Brookyln
Pillar Icon - Creative Industries

Tionscail Chruthaitheacha

Éire mar Lárionad Barr Feabhais maidir le Léiriúchán na Meán Cruthaitheachta

Is é cuspóir uileghabhálach fhadtéarmach an cholúin seo na tionscail chruthaitheacha, lena n-áirítear na meáin, ailtireacht, dearadh, teicneolaíocht dhigiteach, faisean, bia agus ceirdeanna.

Is é cuspóir uileghabhálach fhadtéarmach an cholúin seo na tionscail chruthaitheacha, lena n-áirítear na meáin, ailtireacht, dearadh, teicneolaíocht dhigiteach, faisean, bia agus ceirdeanna, a ardú ó thaobh stádais de trí ghníomhaireachtaí Stáit, comhpháirtithe tionsclaíochta agus iad siúd a chothaíonn nuálaíocht fiontraíochta a thabhairt le chéile ar bhonn uile-rialtais.

I dtús báire díreofar ar fhéidearthacht na hÉireann bheith chun tosaigh ar thíortha an domhain maidir le léiriú scannán, drámaíocht teilifíse, cláir fhaisnéise, scéalaíocht do leanaí agus anamúlacht don scáileán. Tá an cumas cruthaitheachta, an stair scéalaíochta/litríochta, an seasamh idirnáisiúnta, an t-ionad tíreolaíochta agus na córais dreasachta ar fáil in Éirinn chun iomaíocht a dhéanamh ar leibhéal an domhain, chun scéalta spéisiúla de chuid na hÉireann nó de chuid an tsaoil a chur i láthair, agus chun earnáil bhríomhar chruthaitheach closamhairc a thabhairt chun cinn agus a choinneáil ar bun.

Le Éire Ildánach, beidh comhthéacs agus ardán ar fáil do thionscnamh mór lena mbaineann Bord Scannán na hÉireann, RTÉ, earnáil na léiritheoirí neamhspleácha, na forais oideachais tríú leibhéal agus páirtithe leasmhara eile chun go mbeidh an earnáil ina ceannródaí idirnáisiúnta. Deis mhór atá ann ó tharla an oiread lucht ceannacháin agus lucht dáiliúcháin nua ann a bhfuil acmhainn mhór acu agus atá ag lorg ábhar ar ardchaighdeán agus lucht féachana a bhfuil ceangal eatarthu ar fud an domhain. Réiteoidh Éire Ildánach an bealach do phlean ar fud an tionscail ar fad trína gcinnteofar dlús straitéiseach maidir leis an aidhm go mbeadh Éire i mbun ceannródaíochta san earnáil seo.

Beidh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ina bpáirtnéirí príomhthábhachta maidir leis an gcolún seo.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár.

Cúig Cholún Éire Ildánach