Concert
Pillar Icon - Global Reputation

Cáil Dhomhanda

Clú na hÉireann ar fud an Domhain a thabhairt le chéile

Tráth a bhfuil iomaíocht ghéar ar fud an domhain ó thaobh infheistíochta, turasóireachta agus margaí easpórtála, tá sé ag éirí níos tábhachtaí luachanna, acmhainn agus meon tíre ina leith féin a chur in iúl. 

Déanfaidh Éire Ildánach an bealach leis sin a chur in iúl a éascú agus féachfaidh leis an tionchar atá againn ar an domhan a mhéadú le buntáiste dá réir sin, go díreach agus go hindíreach, i gcúrsaí eacnamaíochta agus sóisialta.

Tá samplaí an teagaisc ar fáil ag Éirinn sa bhrandáil náisiúnta ar an Nua-Shéalainn agus sa chur chuige maidir le cumarsáid idirnáisiúnta a chleachtann tíortha na gcríoch Lochlannach.

Is deis atá in Éire Ildánach freagra amháin a thabhairt bunaithe ar chultúr agus ar chruthaitheacht na hÉireann ar ionann é is léargas samhlaíoch, tomhaiste, iontach ar mar ba mhaith linne a bhreathnódh an saol mór orainn – léiriú ar a n-aitheantas do gach duine ar mian leo eolas a chur ar Éirinn nó caidreamh a dhéanamh léi.

Beidh go leor Ranna Rialtais i gceist sa cholún seo, ina measc an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus an Roinn Turasóireachta, Iompair agus Spóirt chomh maith le gníomhaireachtaí Stáit a fheidhmíonn ar leibhéal idirnáisiúnta.

Cliceáil anseo chun leagan .pdf is féidir a íoslódáil a fháil de chlár. 

Cúig Cholún Éire Ildánach